Bytte varmtvannsbereder

Rørlegger som holder en del

Når er det tid for å bytte varmtvannsbereder?

Mange rørleggere anbefaler å bytte varmtvannsbereder etter 10-20 år. Men hvorfor skal man bytte ut hele berederen hvis bare én komponent, som toppventilen, er ødelagt?

Slitasje og risiko for nye problemer:

Hovedgrunnen til å bytte ut en eldre varmtvannsbereder er slitasje. Selv om du reparerer en enkelt feil, er det stor sannsynlighet for at andre komponenter snart vil svikte. Å fortsette å reparere en gammel bereder kan bli dyrt og tidkrevende i lengden.

Økonomisk valg:

Derfor er det ofte mer økonomisk fornuftig å bytte ut hele berederen når den først begynner å lage trøbbel, typisk etter 15-25 år. En ny bereder er mer energieffektiv og gir deg lavere driftskostnader. Du slipper også bekymringer for nye feil og lekkasjer i årene som kommer.

Tegn på at det er tid for å bytte:

 • Berederen er over 15-20 år gammel
 • Du opplever hyppige reparasjoner
 • Berederen lekker
 • Varmtvannet blir ikke varmt nok
 • Du har høyt strømforbruk

Ta den riktige beslutningen:

Kontakt en rørlegger for å få en vurdering av din varmtvannsbereder. De kan gi deg råd om hvorvidt det er mest lønnsomt å reparere eller bytte ut berederen.

Dersom du ønsker at vi skal bytte varmtvannsberederen din kan du kontakte oss på: 482 89 940

Varmtvannsberederen: En trofast venn med potensielle problemområder

Varmtvannsberederen, ofte kalt “berederen”, er en uvurderlig del av moderne komfort. Den sørger for varmt vann til dusj, vask og oppvaskmaskin, men som all maskineri kan den også feile.

De vanligste problemene:

 • Lekkasjer: Dette er den desidert vanligste feilen. Det er som regel sikkerhetsventilen eller ventilen på toppen av berederen som går i stykker først. Drypp fra kolben, en del skrudd inn i bunnen av berederen, er heller ikke uvanlig. På grunn av tilkoblingen til strøm er det ekstra viktig å få en rørlegger på plass raskt ved lekkasje fra kolben.
 • Svikt i el-kolben: El-kolben varmer opp vannet i berederen. Svikt i denne delen fører til at vannet blir kaldt.
 • Rust i tanken: Stålkammeret inne i isolasjonen er vanligvis solid og lekker sjeldent. Men over tid kan rust tæære hull i tanken, noe som krever utskifting.

Hvorfor oppdager man ofte lekkasjer sent?

 • Isolasjon: Tanken er isolert med et lag på ca 10 cm. Dette holder varmen godt, men gjør det også vanskelig å se lekkasjer.
 • Plassering: Beredere plasseres ofte i kjellere eller bod, steder man ikke besøker ofte.

Hva kan man gjøre?

 • Forebyggende vedlikehold: Få en rørlegger til å inspisere berederen årlig for å avdekke potensielle problemområder.
 • Rask reaksjon ved lekkasje: Steng vannkranen og strømmen til berederen umiddelbart. Kontakt rørlegger så fort som mulig for å unngå vannskader

Se vår hovedside