Er det krise?

Tett avløp?

Er problemet lokalt eller i hele huset?

Hvis det er lokalt:
Du kan prøve å åpne avløpet ved å bruke en klosettpumpe eller avløpsåpner. Hvis dette ikke fungerer kan du ringe oss på vakttelefonen og avtale et tidspunkt.

Hvis det er i hele huset:
Da har du ikke noe annet valg enn å ringe rørlegger så fort som mulig. Det kan komme tilbakeslag i rørene og fylle huset med avløpsvann.

48 28 99 40

Er det en kontrollert vannlekkasje eller ukontrollert?

Hvis det er kontrollert:
Det betyr når vannet føres til avløp eller sluk uten og påføre konstruksjonen skade.

Hvis det for eksempel renner til et sluk eller annet avløp og lekkasjen ikke er av betydelig størrelse, så må man kontakte rørlegger og høre om det kan utvikle seg til noe verre.

Ring oss for å sjekke! Hvis vi mener det kan bli som det er til dagen etter, så er det ikke behov for akutt utrykning.

Hvis det er ukontrollert:
Det er når lekkasjen ikke renner til avløp eller sluk og påfører konstruksjonen skade.

Hvis dette er tilfelle anbefaler vi at du får stengt hovedkrana så fort som mulig om det lar seg gjøre.
Dette er en akutt situasjon. Kontakt oss for å komme på plassen så vi kan lokalisere og utbedre lekkasjen så fort som mulig.


Vi prøver alltid å få anlegget tilbake til normal drift, men det er ikke alltid det lar seg gjøre.
Vi ordner da en midlertidig løsning og kommer tilbake for å ferdigstille annlegget så fort som mulig.

48 28 99 40

Er det ikke vann lokalt eller er det problem i hele huset?

Hvis det er lokalt:
I de fleste tilfeller er det kun et filter som har tettet seg.

Hvis det er i hele huset?
Sjekk først om det kan være kommunen som arbeider og har stengt av vanntilførselen. Hvis dette ikke er tilfelle ring oss for å få hjelp.

48 28 99 40