Hvor mye tjener en rørlegger

Rørlegger Rørleggervakt - Fikser lekkasje

Hvor mye tjener en rørlegger?

En rørlegger tjener mellom 280 – 470 kroner i timen. Alt ettersom hvor attraktiv du er for arbeidsgiveren din. Årslønnen til en rørlegger varierer veldig ut ifra hvor mye overtid mann legger inn. Dersom vi bruker timelønnen som beskrevet tidligere kan mann regne med å få en årslønn på 474 600kr – 796 650kr. Det beregnes da med 1695 timer i et årsverk. Det benyttes da 37,5 timers arbeidsuker samt trekkes det fra 5 uker ferie. I SSBs lønnsstatistikker regnes et årsverk som 1750 timer. Dette inkluderer ikke 5 uker ferie. 1750 er trolig en gjennomsnitt som inkluderer overtid. Dersom vi skal bruke SSBs timeantall på et årsverk vil en årslønn ligge på mellom 490 000kr – 822 500kr. i tillegg til timelønnen kommer feriepenger og pensjon som arbeidsgiver sparer opp for deg.

Beregning av feriepenger og pensjon

Beregning av feriepenger og pensjon dersom du jobber vanlige dager 37,5 timer i uken:

474 600kr av dette sparer arbeidsgiver 12% feriepenger til rørleggeren. Det tilsvarer 56 952kr. Feriepenger regnes som en del av årslønnen. Derfor blir den totale årslønnen for de som er blant de lavest lønnede som rørlegger 531 552kr. I tillegg til Feriepenger skal arbeidsgiver legge av pensjon til deg. satsen for sparing til pensjon varierer. De mest vanlige satsene varierer fra 2,5% – 8%. La oss ta utgangspunkt i 4% pensjon i denne lønnen. Hvor mye tilsvarer dette på et år. 4% av 474 600kr tilsvarer 18 984. Dersom du inkluderer pensjonen i årslønnen tilsvarer dette en årslønn på 550 536kr.

Se også:

Hvordan velge rørlegger

Vår andre nettside

 

 

1 thoughts on “Hvor mye tjener en rørlegger

Comments are closed.